Rechter: Martinair vrachtvliegers hebben recht op winstuitkering

Martinair MD-11
11 april 2016 - 17:23 | Door: 
onze redactie

DRIEBERGEN - Vierenveertig vrachtvliegers van Martinair hebben recht op een winstuitkering van ruim 4.500 euro over het jaar 2013 vermeerderd met 25 procent wettelijke verhoging en rente. Dat heeft de kantonrechter maandag bepaald in een procedure van een groep piloten tegen Martinair en KLM.

De vrachtvliegers zijn van mening dat nu Martinair over het jaar 2013 winst heeft gemaakt, zij conform de CAO recht hebben op winstuitkering. De kantonrechter geeft hen daarin gelijk. Het verweer van Martinair dat zij door bijzondere omstandigheden niet meer verplicht kan worden om de bepaling uit de CAO na te komen, verwerpt de kantonrechter.

Ringvaart-akkoord
De aanname van Martinair ten tijde van het afsluiten van de CAO dat de piloten op 1 januari 2014 in dienst zouden treden van KLM en het dus noooit tot een winstuitkering zou komen, volgt de rechter niet. Martinair had rekening kunnen houden met de mogelijkheid dat het Ringvaart-akkoord zou kunnen worden opgezegd. Ook het verweer van Martinair dat het niet gaat om daadwerkelijke winst, maar een marge die zij nodig had om haar certificaat (AOC) te behouden om commerciële vrachtvluchten te mogen uitvoeren wijst de kantonrechter af. "In de jaren waarin Martinair verlies leed heeft Martinair immers ook haar AOC behouden", meldt de rechter.

Ten slotte vindt Martinair dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om nakoming van de winstuitkering te verlangen nu de vliegmaatschappij verliesgevend is, de vloot is ingekrompen en zij een lening van 50 miljoen moet terugbetalen aan KLM. Naar het oordeel van de kantonrechter blijkt uit de cijfers die Martinair heeft overlegd niet dat uitkering van de winstuitkering 2013 tot onoverkomelijke gevolgen voor de onderneming zal leiden. De omstandigheid dat Martinair thans niet in staat is om middelen vrij te maken om de winstuitdeling uit te keren, maakt op zichzelf niet dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om haar daartoe te veroordelen. 

Transavia
Dertien piloten waarvan de dienstverband inmiddels is beëindigd hebben geen recht op de winstuitkering, aldus de kantonrechter. Zij hebben een vaststellingsovereenkomst met Martinair gesloten waarin zij ondubbelzinnig afstand hebben gedaan van hun aanspraak op winstdeling. Dat geldt ook voor een piloot die inmiddels is overgestapt naar Transavia.

Mocht de rechter alsnog onherroepelijk oordelen dat sprake is van overgang van onderneming dan dient KLM het bedrag uit te keren, voor zover Martinair de uitkering nog niet heeft voldaan.

Lees ook:
Copyright Reismedia BV 2023 - Cookieinstellingen